Nov 30, 2010

GreekArchitects.gr | Αφιέρωμα: Δ. Ησαΐας - Τ. Παπαϊωάννου

Δύο παλιοί συμφοιτητές κοιτούν κατάματα την αρχιτεκτονική.

Πόλη
Ερώτηση: Η Ελληνική κοινωνία αρνείται πεισματικά να ενσωματώσει τους οικονομικούς μετανάστες, με αποτέλεσμα όχι μόνο να συντηρούνται τα «γκέτο» στην Αθήνα, αλλά και να εμφανίζονται σταδιακά και σε άλλες πόλεις. Έχουν γίνει πολλές μελέτες με στόχο την ένταξη των οικονομικών μεταναστών στον αστικό ιστό, αλλά είτε απέτυχαν, είτε δεν πραγματοποιήθηκαν ποτέ. Μπορεί τελικά η αρχιτεκτονική να συμβάλει στη διαδικασία αυτοσυνείδησης των ανθρώπων (Αντόνιο Μονεστιρόλι) αποβάλλοντας τα σκοτεινά ανθρώπινα ένστικτά τους και να δώσει λύσεις;

Απάντηση: Οι κοινωνικές συγκρούσεις δεν επιδέχονται αρχιτεκτονικές επιλύσεις. Η επίλυση των προβλημάτων των οικονομικών μεταναστών και των επιπτώσεων τους στις πόλεις μας δεν επιδέχονται «επιδέξιους» αρχιτεκτονικούς χειρισμούς. Ο αρχιτεκτονικός ντετερμινισμός άλλων εποχών είναι απολύτως ξεπερασμένος και πολλές φορές υποκρύπτει και μια διάθεση κουκουλώματος των βαθύτερων αιτιών που γεννούν τέτοιας φύσεως προβλήματα. Η αρχιτεκτονική μπορεί να επιχειρεί να προτείνει λύσεις σε αυτά που της αντιστοιχούν και για αυτούς τους οποίους υπηρετεί. Τα φαινόμενα, όπως περιγράφονται στην ερώτηση, ξεπερνούν την αρχιτεκτονική και αφορούν συμπεριφορές και πρακτικές ολόκληρης της κοινωνίας.

Εποικισμός της Ελληνικής υπαίθρου
Ερώτηση: Την Αθήνα, ας δεχτούμε ότι μπορεί να την σώσει το μαγικό ραβδί ενός εισαγόμενου πολεοδόμου, που είναι και της μόδας. Με την Ελληνική ύπαιθρο και το νομικό καθεστώς - φαινόμενο «Εκτός Σχεδίου Δόμηση» - που επιτρέπει την αλόγιστη διάσπαρτη δόμηση καταστρέφοντας το τοπίο, τι μπορούμε να κάνουμε κατά την γνώμη σας;

Απάντηση:Οι πόλεις μας και η ύπαιθρος που τις περιβάλλει βρίσκονται στην κατάσταση που όλοι γνωρίζουμε, όχι από άγνοια του ορθού τρόπου διαχείρισης των προβλημάτων ή λόγω έλλειψης εγχώριων ή αλλοδαπών ειδικών. Η «Εκτός Σχεδίου Δόμηση» και η έλλειψη θεσμικού πλαισίου προστασίας των δασών, η εσκεμμένη ασάφεια διάφορων νομοθετικών ρυθμίσεων, η ελαστικότητα στην προστασία των δημόσιων εκτάσεων που εντείνεται με τις ελλείψεις του Εθνικού Κτηματολογίου είναι όψεις μιας πολιτικής «ανάπτυξης» που ποτέ δεν εκφράστηκε ρητά αλλά εν τέλει με συνέπεια υλοποιείται για δεκαετίες. Δεν πιστεύουμε ότι αυτά που συμβαίνουν γύρω μας είναι απλά τυχαία γεγονότα. Η πολιτική επέκτασης των πόλεων συντελέσθηκε στο παρελθόν, αλλά και συνεχίζει στις μέρες μας να γίνεται με τον ίδιο τρόπο. Πάρτε για παράδειγμα την περιοχή της Ανατολικής Αττικής: η κατασκευή του Αεροδρομίου και ενός Άξονα αποτέλεσαν των αφορμή μιας κατασκευαστικής έκρηξης που έγινε χωρίς ελέγχους και προγραμματισμό. Το κόστος αυτού του είδους της ανάπτυξης πέρασε σε όλους μας και δυστυχώς όχι μόνο σε εμάς, αλλά και σε μελλοντικές γενιές. Αλλαγή αυτού του μοντέλου ανάπτυξης σημαίνει συγκρούσεις με ομάδες συμφερόντων. Η συνέχεια σε επίπεδο προγραμματισμού και σχεδιασμού είναι απλούστερη…

[...]

Πηγή_ greekarchitects.gr

No comments: