Oct 9, 2010

Julien Brygo | Το Κοινωνικό Απαρτχάιντ της ΓλασκόβηςΣτην αποβιομηχανοποιημένη Σκοτία, οι πλούσιες συνοικίες της Γλασκόβης γνωρίζουν μια προκλητική ευημερία, την ώρα που οι φτωχές περιοχές υποβαθμίζονται όλο και περισσότερο. Η κατάσταση θυμίζει εκείνη του 19ου αιώνα, όταν τα «επικίνδυνα στρώματα» κρατούνταν στο περιθώριο και οι ευκατάστατοι θεωρούσαν πως η ελεημοσύνη και η φιλανθρωπία θα επέτρεπαν να διαιωνιστεί η τάξη των πραγμάτων.

Source_ Enet.gr

Διδακτική Ομάδα | Εκφώνηση Θέματος

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΣΧΟΛΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9


Κούρκουλας Ανδρέας, Βοζάνη ΑριάδνηΘΕΜΑ Β | ΑΘΗΝΑ_ Αρχιτεκτονικές Στρατηγικές Αναβάθμισης του Κέντρου
Ζουν άνθρωποι εδώ; τοέχουν αποδεχτεί αυτό; Δεν θα εξεγερθούν;

Le Corbusier, βλέποντας την Place de l'Etoile από ψηλά, Aircraft


Φαινόμενα κοινωνικής, οικονομικής και χωρικής υποβάθμισης κυριαρχούν στην καρδιά της πόλης. Η σημασία ωστόσο της υποβάθμισης αυτής εντείνεται, αν αναλογιστεί κάνεις επιπλέον και τον συμβολικό ρολό του κέντρου της πόλης όχι μονό ιστορικά αλλά και στην σύγχρονη εποχή καθώς ‘Το Κέντρο λειτούργησε στις μεγάλες πόλεις (της ύστερηςνεωτερικότητας) και ως η προβολή της εικόνας που έχει στο φαντασιακό της η κοινωνία για τον εαυτό της (1).

Μέσω της άσκησης θα διερευνηθούν τρόποι και στρατηγικές μέσω των όποιων ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός, ως μια σημαντική παράμετρος διαμόρφωσης της πόλης, μπορεί να συμβάλει στην αναβάθμιση του κέντρου της.Η οργάνωση του μαθήματος αναπτύσσεται σε τρία στάδια:


Α_ Στο πρώτο στάδιο θα επιχειρήσουμε τον εντοπισμό των διαφορετικών παραμέτρων που συντελούν στην κατάσταση του κέντρου σήμερα. ( 2 μαθήματα)


Β_ Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την επιλογή των περιοχών επέμβασης με βασικό κριτήριο την εν δυνάμει επίδραση που έχουν για την αναβάθμιση του κέντρου, το εύρος της σημασίας δηλαδή που θα μπορούσε να παραλάβει η ανάπλαση τους. Η επιλογή της περιοχής επέμβασης εμπεριέχει παράλληλα και την πρώτη προσέγγιση στρατηγικής και προγράμματος με στόχο τον μετασχηματισμό της σε πυρήνα ικανό να ενεργοποιήσει ένα ευρύτερο πεδίο


· Το μέγεθος της περιοχής ανάπλασης κυμαίνεται μεταξύ 20.000 μ2- 50.000μ2 ( 20.000μ2 ~ 8 Ο.Τ)

· Το πρόγραμμα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την οργάνωση υπαίθριου(ων) δημόσιου χώρου(ων) , καθώς και προτάσεις για την εισαγωγή πρασίνου.

· Στις προτεινόμενες χρήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνεται κατοικία και όποιες άλλες χρήσεις κρίνετε.

(4 μαθήματα)


Γ_ Το τρίτο στάδιο περιλαμβάνει επί μέρους στάδια που αφορούν σταδιακά τις βασικές αρχές οργάνωσης, την επεξεργασία και τον σχεδιασμό της πρότασης. Κατά την διάρκεια του σταδίου αυτού θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριοεργαστήριο από κοινού με το Πολυτεχνείου της Λωζάνης (2).


Οι κατ’ ελάχιστον απαιτήσεις του μαθήματος περιλαμβάνουν την τελική παρουσίαση της πρότασης σε σχέδια κλίμακας 1/500 και 1/200 και σε πρόπλασμα κλίμακας 1/500. Οι προδιαγραφές παρουσίασης και παράδοσης του θέματος, θαπροσδιοριστούν κατά την διάρκεια του εξαμήνου.1. Καμπυλης Τακης, Η μάχη για το κέντρο και το Δέντρο,

Εφημ. ΤΟ ΒΗΜΑ της Κυριακής, 12/2009.

2. Το μάθημα θα γίνει σε συνεργασία με το εργαστήριο Lapa

(laboratoire de la production de l’ architecture) του Ecole

Polytechnique Federale de Lausanne, με διδάσκοντες τους

Harry Gugger και Götz Menzel.


Semester Brief Download

Anthony Vidler | The Scenes of the Street


Laurent Fourchard | Lagos, Koolhaas and Partisan Politics in Nigeria

Robin Evans | Rookeries and Modern Dwellings

Γρηγόρης Διαμαντόπουλος | Ο Πόλεμος του Πεζού με τον Τροχό (σήμερα)

Tim Hecker | The Slum Pastoral

Peter Lewis | Viewing Lagos Wide & Close

Σπύρος Αμουργής | Μεταλλάξεις στον Αστικό Ιστό